Bokslut, deklaration och årsredovisning

Bokföring med personlig service

Bokslut, deklaration och årsredovisning

HLM Redovisning erbjuder hjälp med bokslut, deklaration och årsredovisning. Vi går igenom den löpande bokföringen, stämmer av konton för att sedan göra nödvändiga bokslutstransaktioner. Avskrivningar, periodiseringar av interimsskulder och interimsfordringar, eventuella korrigeringar och övriga bokslutsdispositioner bokförs.

Resultatet sammanställs och eventuella avsättningar bokas upp innan räkenskapsåret avlutas. När årsbokslutet är klart och resultatet bokat hjälper vi till med företagets inkomstdeklaration. Vi upprättar även årsredovisningar för de företag som vill ha hjälp det.

Vem skall göra bokslut och vem behöver upprätta en årsredovisning?

När räkenskapsåret är slut skall ett bokslut upprättas och resultatet sammanställas. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) skall de flesta företag även avsluta årets löpande bokföring med en årsredovisning. För mindre bolag och enskilda firmor finns undantag och oftast räcker det med ett årsbokslut. För enskilda firmor med en omsättning lägre än 3 miljoner kr räcker det med ett förenklat årsbokslut. Därefter skall deklarationen lämnas in och redovisas till skatteverket. Vill man veta mer om vad som gäller för respektive bolagsform kan man läsa mer på bokföringsnämndens hemsida. Det finns även bra och överskådlig information på verksamt.se där man kan få svar på många frågor om hur det är att driva företag.

Kontakta oss

Offertförfrågan